oriki-ile-ife

ILE IFE

Ife ooye lagbo

Omo olodo kan oteere

Omo olodo kan otaara

Odo to san wereke,to san wereke

To dehinkunle oshinle to dabata

To dehinkunle adelawe to dokun

Onikee ko gbodo bu mu

Ababaja won ko gbodo Buwe

Ogedegede onisoboro ni yio mu omi do naa gbe

Soboro mi wumi,eje ki ibi dandan maa ba alabe

Won kii duro ki wa nife ooni,won kii bere ki wa nife ooye

Ko ga,ko bere laa ki wa nife oodaye

Bi won ko si ki wa nife,won kii to abere

Oju bintin la fi n wo ni

Emi wa ki oba nife,mo lo akun

Oba nii lo sese efun

Adimula,won a ni apalado

Bante gbooro,ni mufe wumi

Segi owo ati tese,

Kafari apakan ka dapakan si

Yeepa orisa,aso funfun

Oun nii mu ile olufe wumi

Apadari eni,apalado eniyan

Ebo ojoojumo,nii mu ile won su nii lo

Awa lomo oni fitila rebete

Ina ko nii ku nibe tosan toru

Ibe ni baba wa gbe n ka owo eyo

Awa lomo onilu kan,ilu kan

Ti won n fawo ekun se

Aketepe eti erin ni won fi nse osan re

Onikeke ko gbodo jo

Ababaja ko gbodo yese

Kikida onisoboro ni yio jo ilu naa ya

Ogun ko see da gbe

Baba taani ko mo wipe irin ti po lagbede

Oun ti o ba mu alagbede,ko ni mu eni to n fin ina

This Article is written by Voodoo Magic (Ogun Todaju) Love Spell (whatsapp +2349169827000) For spiritual guidance…We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

See also  How can I Consult Ifa Oracle Babalawo in / Ifa Orisha Divination with Ifa Babalawo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Need Help? Chat with us