Blog


Do You know Your Problem Might not be Normal or Medical⚕️💉 ?? Why not Try 🧘‍♂️🧘 Spiritual Solution ?? | You could Seek Spiritual Solutions your issue by contacting us ⤵️


See also  The ministry of each Orisa by Voodoo Magic (Ogun Todaju) Love Spell
ogbe-ofun-meji

Ogbè Òfún Méjì,

 Ifá says: 

Àjìtú gb’ayé

Arìngìnnìgìnì gba’yì

Ò jí ní kùtùkùtù r’óhun ọrọ̀ ṣ’àrí gbọ̀n lọ ọ̀run 

Díá fún Ọ̀rúnmìlà

Baba ńt’ọ̀run bọ̀ wá’yé

Díá fún Ọmọ ènìyàn

Wọ́ n maa pín sí èrò mẹ́ ta l’áyé

Àwọn tí wọ́ n wá ṣ’ayé

Àwọn tí wọ́ n sìn wọ́ n wá’yé

Àwọn tí wọ́ n yà wá wò’ran l’áyé

Gbogbo wọn ́nbọ̀ wá ṣe ohun mẹ́ ta l’áyé

Wọ́ n ńbọ̀ wá hù’wà ire

Wọ́ n ńbọ̀ wá hù’wà ibi

Wọ́ n ńbọ̀ wá hù’wà ṣe kò-ṣe’bi-kò-ṣe’re

Àti ohun mẹ́ ta sílé ayé lẹ́ ẹ̀kanṣoṣo?

Ó ní a kìí dá akọni mẹ́ta sílé ayé

Kí wọ́n má fi apá gún ara wọn

Nítorí bí aga bá f’aga gbá’ga

Ọ̀kan á tẹ̀

Olódùmarè ní òun fẹ́ mọ bí’nú ọmọ aráyé ti rí ni

Àásẹ̀ẹ́mọ̀gàmọ̀gà kìí rí ohun ọrọ̀ ṣe àrígbọ̀nlọ Díá fún Àgbọnnìrègún

Ó ń ti Ìkọ̀lé Ayé lọ sí Ìkọ̀lé Ọ̀run

Ó ń lọ sọ́dọ̀ Olódùmarè lọ béèrè ọ̀rọ̀

È é ti rí tí Olódùmarè fi dá èrò mẹ́ta

This Article is written by Voodoo Magic (Ogun Todaju) Love Spell (whatsapp +2349169827000) For spiritual guidance…We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

See also  IFA TEACHING “Oyeku-Si-Idi” – Sacrifice (Ebo) Of Morning & Evening

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Need Help? Chat with us